Anasayfa İletişim Site Haritası
 
 
 
Patlama Dalgaları

Şok biçiminde stres noktası veya alevden patlama dalgaları

tecni system

Şek. 6 a Patlama dalgası geçişi esnasında basınç eğrisi.

SCHOCH-BENZERİ STRES
Basınç dalgası yükü 1500 KN TNT.
Basınç dalgası hızı 380 m/sn.
Speed o pressure wave 380 m/sec.
Tank kabuğu içindeki gigging’in 85 J’o’nun maksimum basınç eğrisi, akma dayanımı ve yeterli dengeyi sağlar.

Şek.6 b Küresel tank içinde zaman ve basınç eğrisi.

Zaman içinde küresel tank yüzeyi bütünleşik basıncı veya zaman içindeki momentumu (3). Basınç dalgasına bir binanın yanıtıyla ilgili olarak, yapının dinamik titreşim özelliği ve bilhassa en düşük doğal frekans süresi.
Darbe hızı aşağıdadır:
Şok akselerasyon momentinden ortaya çıkandan düşük Küresel Tank yanıtı. Diğer olguda, yani T1<t r için yanıt değeri şok akselerasyon artışı değerinin yaklaşık 1.7 kez katına kadar. T 1>0.2 s’de yanıt değerinin pratikte şok akselerasyonundan daha küçük olduğu varsayılabilir.

Derin dalga etkileriyle eşleştirilen mekanik yayların eklenmesiyle elde edilen tank Şekil 7’de gösterilmiştir. Benzer bir uygulama versiyonu küresel tankı patlamaların sonucunda oluşan şok dalgalarına karşı güvenceye almak amacıyla yapılır. Farklı doluluk düzeyleri için yapılan hesaplamalar vasıtasıyla küresel tankın cidarlarında akma dayanımı limiti %85’dir, bu şekilde yeterli denge garanti edilmiştir.

Ön koşul önemli ölçüde yatay güçlere dayanmak için yeterli derecede güçlü bir kabuktur. Şek.8 küresel tankın T1=0.2 s hesabından sonra ve bilahare TL = I- sonrasında küresel tankta oluşan hasar çizgisini göstermektedir.

Derinlemesine bir istişarenin uygun olması için, TECNI SYSTEMS-SAL Schicht’in (Şok Emici Katman) patentlediği gibi temel bazına yerleştirilen bir güvenlik bariyeri.  


Bu söz konusu statik yöntemlerin gerçek koşulları yeterince temsil etmemektedir.
Yakın zamanki hesaplama yöntemleri yapıların deformasyon değerlerinin dinamik analizine dayanmaktadır.

Modern bilgisayar programları çoklu kitle sistemi için geniş matris denklemlerinin kullanımı ile sonlu eleman yönteminin kullanılmasına imkân verdi. TECNI SYSTEMS’e göre değişim yapıldıktan sonra yüzey depolaması için taşıyıcı yapıları. Bazı büyük şirketlerde bu problem o kadar önemsenmiştir öyle ki mevcut küresel tanklara dahi bu yeni Sistem kurulmuştur.


Şek.7 Bir tank parkının yeni bir durumdan dolayı yer altı etkilerine karşı TECNI SYSTEME S.A.L. anti sismik tabaka sistemiyle nasıl dönüşümünün yapıldığını göstermektedir.
Az rastlansa dahi en büyük etkileri meydana getiren durum gaz kaçağı patlaması durumudur. Bu uç vakanın yorumlanmasında askeri bilim tarafından sunulan belge ve veriler kullanılır.


Şekil 6a patlama sonrası bir şok dalgasında temel basınç profilini göstermektedir. Maksimum basınç P sesten hızlı Mach dalgası gibi yayılır. Bir engele çarptığı zaman yansıyan basınç dalganın yüzündekinden birkaç karı basınç oluşur.

Şek.6 b zaman içinde küresel yüzeyde oluşan bütünleşik basıncı momentumu veya zaman içinde momentumu göstermektedir. Basınç dalgası karşısında küresel tankın yanıtı ile ilgili olarak yapının dinamik titreşim özellikleri ve bilhassa en düşük doğal frekans dönemi.

tecni systeme

Şekil 9 Farklı sönümlenme değerleri için 200 gal‘lik başlangıç akselerasyonuna dayalı Yanıt-Spektrum-Dizayn eğrisi.

Tersine, küresel tank için doluluğun tam olarak muhafaza edileceği varsayılmalıdır. Dizayn böylelikle sıklıkla alev etkisi karşısında, kırılma stresi analizi ile bununla bağlantılı olarak sıklıkla meydana gelen diğer süreçlerin gözlemine dayanır.

tecni systeme

                                 Şekil: 9 Yanıt spektrum örneği Deprem bölgelerinde hesaplamalar için esas teşkil edecek eğri.


Belirtildiği gibi plastik depolama için elastik davranış temel önemdedir. Düşük ısılarda dahi elastik özellikler güçlü olumsuz etkilere maruz kalmayabilirler. Bu sebeple, bilhassa bir soğuk testi memnuniyet verici sonuçlarla Münih Teknik Üniversitesinde – 50o C dereceye kadar ısılarda gerçekleştirildi.

Burada tanımlanan depolama alanında gözlemlenen birçok yarara ilaveten özel dikkat gerektiren bir hassasiyet de mevcuttur.  

Montaj sonrasında küresel tankın depolama kısmının alt kısmının kolay çözünmeyen ve güvenliği tehlikeye atmamak amacıyla korozyon işaretlerini gizlemeyen mevcut korozyona karşı koruma içeren dirençli epoksi reçine ile dikkatle kaplanmalıdır.

Hesaplamanın temeli rutin iş olarak değerlendirilse de bu şekilde monte edilen küresel tanka işlem yapılması mühendis için en az bir günlük olağan dışı çalışma anlamına gelmektedir.

Kısmi yük, rüzgâr, kar ve iç basınç (veya vakum) durumu etüt edilir daha sonra tam yük durumları ele alınır:
Normal pozisyonda çalışma yükü.
Numunenin doldurulması  {su L,3 x çalışma basıncı }.
Şayet küresel tankın tabanı %5 eğimde olursa operasyon sorumlusu müdahale edebilir.

LPG küresel tank alanının ebadı büyük ölçüde dolgunun spesifik ağırlığı ile yüzey açısı, tabandaki yüzeyiyle eğim açısı 26 ila 38 derece arasında belirlenmiştir (bakınız şekil 3 ).

Küresel tank kabuğu üzerinde uygulanan stres kabuğun taban kısmı altındaki halkada stresi Meridyen ve halka yönünde istinat edilebilecek erişilen limit değerler depolama ve boyutlarına göre enterferans etkilerinden gerçekleştirilmiştir.

B.3.S. sistemine göre Yatay depolamaklar küresel tanklar. 
8.3.S. Sistemi  (Şek.1 ) gereğince monolitik beton taban üzerinde esnek temel örneğinde Küresel depolama tank yüzeyini sunmaktayız.

Beyanlar bu gaz alanında ve gaz depolamasıyla ilgili alanın bilhassa uç depolama şartlarında ortaya çıkan kritik hasarlarda daha fazla güvenlik sunmaktadır.

Beyanlar bu gaz alanında ve gaz depolamasıyla ilgili alanın bilhassa uç depolama şartlarında ortaya çıkan kritik hasarlarda daha fazla güvenlik sunmaktadır.

Tecni Systems B3S Yüzey Destek Sistemi uç çalışma koşullarında büyük miktarlarda gazı yüksek basınçta ve likit gazları buhar basıncında depolamak için kullanılmaktadır.

TECNI SYSTEME ENSTİTÜSÜ

 

 
Sertifikalar
Sertifikalar için tıklayınız.
İnsan Kaynakları
Bizimle çalışmak için formu doldurunuz.
İletişim
İletişim bilgileri için burayı tıklayınız. >>
 
 
Web Design Atak Teknoloji