Anasayfa İletişim Site Haritası
 
 
 
Rafineri Sistemleri

IST merkez taban sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edilen küresel tankların güvenlik özelliklerini listeleyiniz.

1 – Düzgün olmayan zeminin oturması. 
2 – Çevrimsel gerilim. 
3 – Düşük ısılarda çalışma. 
4 – Yangın etkisi. 
5 – Depremlerin etkisi. 
6 – Patlamadan kaynaklanan şok dalgası. 
7 - Problem çalkantı hareketine karşı yüksek esneklik. 
8 – Küresel tankın monolitik taşıyıcısının işlevleri. 
9 – Kürenin ömrü. 
10 – Tabandaki küresel yatağa aktaran yüksek elastikiyet ve güç. 
11 – Zemin çökmesinden etkilenmeme 
12 – Hermetik olarak izole edilmiş küresel yatak. 
13 – Küresel tankın yapısal gücü ile ilgili problem bulunmaması.

 

DÜZGÜN OLMAYAN ZEMİNİN OTURMASI

Bölgede zeminin istikrarsızlığı ile ilgili olarak küre taşıyıcı sütunları (Horton Sistemi), LNG’nin bulunduğu tüm kısımları Kürelerin dalgalanmasın ve bir facia zinciriyle sonuçlanmasını önlemek için depreme dayanıklı bir sistemle donatmaya karar verildi.

 

 

Tecni Systeme Institute T.S.I. Sismik Küresel Tanklar. 3.S. S.A.L (Şok Emici Tabaka )

 

 

 

 

Likit gaz için depolama tankı ve aynısını yapma yöntemi.

Küresel bir tank içinde likit gaz veya sıvıların depolamasında dikey elastiki yük taşıyıcı bir tabaka ve yatay güçleri karşılayacak bir emniyet tabakası ile taşıyıcıyı oluşturan tekil elemanlar için arada rijit hücresel kaydedici katman noktaları mevcuttur.
Elemanlar birbirlerine esnek birleştirici braketlerle bağlanmışlardır.  Her bir eleman yatak yüzeyinin genel olarak kavisine küresel konteynırın desteğinin tekabül eden pozisyonlarına sabitlenirler. Depolama depreme ve patlamadan dolayı oluşan darbe şokuna B 3 S’e göre düz depolama sistemi sayesinde güvenlidir.   

  • Düzgün olmayan zeminin oturması.
  • Çevrimsel gerilim.
  • Düşük ısılarda çalışma.
  • Yangın etkisi
  • Depremlerin etkisi veya temel yapıdan etki örnekleri

Düzgün olmayan zemin oturması

Böyle muhtelif amaçlı küresel konteynırın taşıyıcısı statik olarak belirsizdir ve dolayısıyla oturma ve eğim farklılıklarına karşı hassastır.
Taşıyıcı çerçevenin dikey yönde düşük elastikiyet ve deformasyonundan dolayı 5-10 mm eğime iyi bir toleransı vardır. 

Farklı yerleştirme simülasyonu ile basınç altındaki kaplarda yapılan ölçümlerden bilindiği gibi bitişik kolon bağlantılarında deformasyon orantısız olarak artar ve ilk değerin dört beş katına kadar artar.
Oturma, farklı oturma ve tiltten etkilenmeyen beton taban üzerinde merkezi bir temelin yapılmasıyla depolama.

Farklı oturma sadece beton tabanı etkiler fakat kabuğun kendisini etkilemez beton tabanın çapı zemin boyutlarına göre kabul edilebilir yüzey basıncına göre adapte edilecektir.

Duyarsızlık ayarı küçük alanda görece olarak alçak bina temelinde de yapılabileceği gibi, buna uygun olarak daha sonra büyük alanda uygulandı 

Örneğin, tankların konsolide olmayan alüvyonlu toprak üzerinde oluşan sığ temeller ile 0,6 KP/cm2 kabul edilebilir basınçtadırlar. 

Yeterince geniş bir yüzey üzerinde dağılımını sağlamak için TECNI SYSTEME meydana getirildi.

Döngüsel Görev

Küresel tanklar gaz tedarikinde günlük azami akımı kapsamak için kullanılırlar.  Günlük olarak maksimum çalışma basıncının  % 20-100 ü arasında basınç dalgalanmaları olur.

Konteynır ömrü süresince bu basınç dalgalanmalarının özeti 5.000-20.000 tam yük değişikliğine tekabül eder.

Hem denemeler hem de pratik tecrübe dikkate alınarak bu döngülerin statik ve dinamik strese ilaveten dikkate alınması gerekir.
Bu konteynırların ömür ve dayanıklılıkları özellikle uygulamada dikkat ve STE 70 diyagramına göre yorgunluk direncide uygunluk ve bilhassa yorgunluk direncinin azalması üzerinde yapısal köşe kaynaklarının etkisine göre bilhassa yapıda diskte süreksizlikler, kirlilikler ve çentiklerden kaçınmak gerekmektedir.

Büyük boyutlu modeller üzerinde yapılan denemeler döngü adedinin sekiz kat olan gücü on kata kadar artırabileceğini göstermiştir.

Bağlantılar üzerinden: lokal sivri uçlar ve köşe kaynaklarından kaçınılması, bütün dikişlerin taşlanması, %100 tahribatsız test, su basınç testinin uygulanması, %40 yükselmiş test basıncı ile kıyas ile su basınç testinin uygulanması.
Taşıyıcılar ve kontrol delikleri üzerinde özel dövme bağlantılarının yerleştirilmesiyle, herhangi bir kaynaklı bağlantısı olmasa dahi TECNI  SYSTEME’in B 3 S’i küresel konteynır üzerinde döngüsel çalışma gerçekleştirilecektir.

Düşük ısılarda çalışma Güvenlik Yöntemleri

En düşük izin verilebilir çalışma ısısının belirlenmesinde hatta yapısal çeliğin ilgili seçimin rasyonelleştirilmede lokal ve çalışma şartlarının ortam ısısının önemli ölçüde altında olan düşük ısılarda azalabileceği not edilmelidir. 

Günümüzde yaygın olarak Küresel konteynır imalatında kullanılan -40° C ‘e kadar düşük ısılarda bile iyi dayanıklılık özellikleri olan ince taneli yapısal çeliktir.

Kırılma mekaniği yöntemleri veya geniş levha deneyleri kırılma özelliklerinin kontrol metotlarıdır.

Bu daha yeni test yöntemleri tanımlanan çelik gövdesinde kusurlar olduğunu varsayar.
Yük altında davranışları incelenen ve simülasyonu yapılan çelik ısısının kalitesinin, levha kalınlığının, stres durumunun ve yükleme hızının bir fonksiyonudur.  

Daha düşüğünde çatlak yayılmalarının beklendiği kritik ısıları belirlemek için yapılır.
Yüksek risk altında kaynak bağlantılarında yerel kesintiler ve stres meydana gelir bilhassa çok akslı stres durumlarında kritik ısılarda artış gösterir ve böylece bunu kırılma riski izler.

Örneğin Well’s Wide Plate Testine dayalı olan hükümler -15° C altındaki çalışma ısılarında kusurların meydana gelmesinden kaçınılabilir diğer hususlarda koşullar aynıdır.

Yangın etkisi

yangın etkisiDepolama alanındaki yangınlar genellikle pompalama ve yükleme tesislerinde valflardan kaçınılmaz sızmaların neticesidir.
 
Bunlardan kaçınmak için çok sayıda güvenlik teçhizatı mevcuttur ve kapsamlı idari ve operasyonel gözetim uygulanmaktadır.

Yangınla meydana büyük çaplı kazalar son derecede nadirdir ve genelde örneğin büyük bir deprem veya ihmal gibi dış etkenlerle bağlantılıdırlar.

Ancak yakında bulunan komşu tesislerde konteynırların bütünlüğü için tehlikeli sonuçlar doğurabilecek iki tipte kazaya maruz kalabilirler.

Risk: Konteynırın alt kısmında (tava etkisi) yangın ısısından dolayı konteynır içinde oluşan buhar basıncı güvenlik valflarının açılma basıncını oluşturur ve böylelikle daha büyük miktarlarda gaz çıkışlarında artışlar oluşur.
2- Teğetsel desteklerin ısı ile işlemiyle bunlar lokal olarak sağlamlıklarını kaybederler, bu şekilde tankın yapısının yanal osilasyon sonucu yıkılmasına sebep olabilir.

Tarif edilen düz depolamada her iki etki de konu dışıdır.

Depremlerin etkisi

Birçok deprem kodları sismik katsayıların tanımlanmasına dayalıdır. F deprem kuvveti dolayısıyla sismik katsayı K ve atalet W‘nin sonucudur.   
   
                                                                                                                        
F= K - W sismik katsayıda ise


Örneğin, yanıt davranışının coğrafi dağılımının etkenleri itibariyle sönüm etkisi ve alt katman etkisi sunulmuştur.
Daha yeni yöntemler tahrikin stokastik dağılımından başlar ve belli bir depremde (örneğin 1940 NS-EI-Centro depremi) nihai yanıt spektrumları ile geçici yapısal deformasyonlarından hesaplanması ile biter. 
Bu dinamik analiz etkileşim yapısı, temel ve yer altı etkileşiminin gerçekçi bir resmini akla getirir.

Binaların açıkça yapısal hasarı dikkate aldığı statik hesaplamasına karşın dikkate aldığı yapısal hasara maruz kalma hesapları yüksek basınçta gaz depolamasında deponun bütünlüğünün tam olarak muhafaza edilmesi sağlanmalıdır.

Bu deprem gözleminin bir kısmı dolayısıyla yukarıda tanımlanan deformasyon üzerinde ve yangına karşı daha güvenli durumdadır.

Dikkate alındığında burada düzlemsel depolama ve uygun sertlik ve kitle dağılımı ile sıkıca akuple bir birim bulunmaktadır.

Yapının kendi değerleri çoğunlukla bir dizi yüksek frekansı kaldırabilecek şekildedir. 

B-3-S TECNI SYSTEME’in taşıyıcısı bu şekilde yapının hem yüksek hem derin hareketine uygun şartları sağlar.

Dikey yönde ilk doğal frekans, örneğin dolu tankta 20 Hz civarındadır ve boş konteynırlarda 40 Hz‘e kadar artar.

Monolitik tabanı üst ve alt taban üzerinde paylaşmak suretiyle titreşim damperlerine eklenmesiyle yatay ve dikey yönde düşük hareket olabilir.

Bunların yardımıyla ilk doğal frekans iki yönde yaklaşık 1Hz kadar iki yönde hareket ettirilebilir.

Elastik kuvvetlerin sismik enerjisi değişime uğrayan iç kuvvetlerin yaylanma, belli bir alanda gidip gelme ve deformasyon enerjisi yapı içinde böylece yapıdadır.

Titreşimsel analiz olumlu halde iç kuvvetlerin ve deformasyonlarının sadece %10’unun uygulandığını ve geçici hesaplamayla belirlenen maksimum stresler deprem bölgelerinde bu tür bir koordinasyonla normal koşullarda %70 azalacaktır , “Beyaz Gürültü”  eriminde göreceli büyük dalga yüksekliği karşısında kritik düzeyde %3’ü aşan azalma olacaktır.

TECNI SYSTEME INSTITUTE

 

Endüstriyel Gazlar için Küresel Depolama Tankları

Fonskiyonel destek sistemi

TECNI SYSTEME maksimum basınç ve yükte ideal stres dağılımını sağlamak için boyutlandırılmıştır. 

Daha uzun hizmet ömrü

Yerel pik stresler hizmet ömrünü kısaltır, bilhassa döngüsel operasyon şartlarında. TECNI SYSTEME Sytem tarafından sağlanan plastik kabuk içinde tam yerleştirme ile alçak pozisyon desteği her dolgu düzeyinde ideal membran stresinin oluşmasını sağlar. Model ve tam boyutlu tank üzerinde yapılan ölçümler plastik kompozit kabuğun tranzisyon zonunun hesaplamaların işaret ettiğinden çok daha da iyi şekilde davranış gösterdiğini teyit etmektedir. 

Su dolumu basıncı testi

Su doldurmak suretiyle ve hızlı basınç artışıyla yapılan basınç testi: düşük kuruluş maliyetleri ile artık gerilmelerde azalma anlamına gelmektedir. 

Plastik yatak tabakasının bir sonucu olarak yüksek derecede elastik ve kuvvet aktarıcı

Küresel kabuk temele kesme kuverlerinin aktarımına imkân veren yüksek etkide bir plastik tabaka ile bağlanmıştır.  Aynı zamanda ara tabaka kabuk konturunun engelsiz deformasyonuna tahammül eder. 

Taban oturmasından etkilenmez

Alçak pozisyon destek kullanan TECNI SYSTEME “statik olarak kararlıdır” ve dolayısıyla taban oturmasından etkilenmez. Temelle esnek, kuvvet aktaran birleşme ile depremlere karşı yüksek güvenlik sağlanır.

Sızdırmaz olarak yalıtıcı kompozit yapı

 TECNI SYSTEME korozyon koruma açısından kentsel ve endüstriyel alanlarda ideal yapı sistemidir. Yatak yüzeyi hermetik olarak sızdırmazdır.
Atmosferik ve elektrolitik korozyona kesin koruma sağlar.  Dizayn hem minimum alan erişilebilir yüzey sağla hem maksimum serbest yüzey sağlar.  

TECNI SYSTEME LIECHTENSTEIN Şirketi
Yüksek kaliteli malzemeler, özel olarak geliştirilmiş kaynak teknikleri ve modern bozucu olmayan test yöntemleri yüksek hizmet basınçları için hava gazı ve sıvılaştırılmış petrol gazı için özel olarak geliştirilen büyük küresel tankların inşa edilmesine imkân vermektedir.

 

     

 

 
Sertifikalar
Sertifikalar için tıklayınız.
İnsan Kaynakları
Bizimle çalışmak için formu doldurunuz.
İletişim
İletişim bilgileri için burayı tıklayınız. >>
 
 
Web Design Atak Teknoloji